Contact | Sitemap | Privacy Policy

J-ILA Nhật Bản học viện ngôn ngữ quốc tế

函館校・京都校・福岡校

Application form
DSC02245bbbb
2019年4月23日

Ngày 23 tháng 4 đã diễn ra lễ nhập học tại trường Hakodate. Tất cả các...

京都校入学式
2019年4月16日

Ngày 12 tháng 4 năm 2019, JILA đã tổ chức lễ nhập học tại trường Kyoto...

banner400
2018年8月23日

Tham gia vào 「Hội thảo du học Nhật Bản ở Đài Bắc」Hi vọng được gặp mọi ...

ブースの様子 (1)
2018年7月31日

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Nhật, Tiếng Anh (Mỹ), 繁體中文, 简体中文...