Contact | Sitemap | Privacy Policy

J-ILA Nhật Bản học viện ngôn ngữ quốc tế

函館校・京都校・福岡校

Application form
左義長_2
2020年1月23日

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Nhật, Tiếng Anh (Mỹ), 繁體中文 và 简体...

写真2
2019年11月14日

Tại Nhật Bản, chúng tôi sử dụng số điện thoại 119 để gọi cứu hoả và cá...

DSC02245bbbb
2019年4月23日

Ngày 23 tháng 4 đã diễn ra lễ nhập học tại trường Hakodate. Tất cả các...

京都校入学式
2019年4月16日

Ngày 12 tháng 4 năm 2019, JILA đã tổ chức lễ nhập học tại trường Kyoto...