Contact | Sitemap | Privacy Policy

J-ILA Nhật Bản học viện ngôn ngữ quốc tế

函館校・京都校・福岡校

Application form
函館校
2020年3月25日

Các phân viện JILA xin gửi lời chúc đến các em học sinh đã xuất sắc ho...

ugai_tearai
2020年2月26日

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Nhật, Tiếng Anh (Mỹ), 简体中文 và 繁體...

大沼岳陽学校訪問_20200207 (1)
2020年2月19日

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Nhật, Tiếng Anh (Mỹ), 简体中文 và 繁體...

京都校節分_202002 (3)
2020年2月18日

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Nhật, Tiếng Anh (Mỹ), 简体中文 và 繁體...