Contact | Sitemap | Privacy Policy

J-ILA Nhật Bản học viện ngôn ngữ quốc tế

函館校・京都校・福岡校

Application form

学生支援

Học bổng

■ Học bổng khuyến khích do trường cấp

Điều kiện: 1. Tham gia giờ học đều 2. thành tích học tập tốt 3. Có visa du học. 4. Tiếp tục ở lại JLA thêm một năm

Hình thức tuyển chọn: Hiệu trưởng sẽ chọn ra cá nhân thích hợp trong số những cá nhân đáp ứng được những điều kiện trên.

Giá trị học bổng: cao nhất 50.000 yên