Contact | Sitemap | Privacy Policy

J-ILA Nhật Bản học viện ngôn ngữ quốc tế

函館校・京都校・福岡校

Application form

Để đáp ứng cho những học viên có nguyện vọng học lên (Đại học, Cao học, Cao đẳng, trường nghề), nhà trường sẽ có giáo viên tiến hành hướng dẫn chỉ đạo cho học viên.

Những nét đặc sắc của trường

 1. ○Có thể thảo luận, tư vấn riêng với giáo viên có kinh nghiệm phong phú

   Những giáo viên phụ trách hướng dẫn thi lên là những giáo viên có kinh nghiệm, sẽ tiến hành hướng dẫn chỉ đạo cho từng học viên một.

 2. ○Hướng dẫn thi lên ứng với mục đích nguyện vọng của học viên.

  Nhà trường sẽ hướng dẫn chỉ đạo chi tiết, cụ thể, phù hợp với nguyện vọng thi lên của từng học viên
  Sau khi nhập học sẽ cùng với học viên quyết định mục tiêu và hướng dẫn học viên tạo ra thời khóa biểu học phù hợp với mục tiêu đó.

 3. ○Giờ học phong phú, đặc biệt.

   Nhà trường có những tiết học đặc biệt trao dồi năng lực tiếng Nhật cần thiết cho các học viên có nguyên vọng thi lên.

  • Ví dụ về một số giờ học đang được giảng dạy
   ・Tiết học đối ứng kỳ thi du học Nhật Bản
   ・Tiết học đối ứng kỳ thi nhập học
   ・Hướng dẫn cách viết tiểu luận
   ・Luyện tập thi phỏng vấn
    ※Tiến hành những giờ học dưới đây dành cho những học viên có nguyện vọng thi lên cao học.
   • Hướng dẫn chọn trường
   • Hướng dẫn cách liên lạc giáo sư của trường Đại học.
   • Hướng dẫn cách tìm tài liệu nghiên cứu
   • Hướng dẫn cách viết bản kế hoạch nghiên cứu.
 4. ○Thu thập thông tin về việc thi lên.

  Để có thể thi lên cao học việc thu thập tìm hiểu thông tin là rất quan trọng. Việc hiểu biết về nội dung thi, điều kiện dự thi và nội dung học của trường thi lên là chuyện cần thiết và quan trọng. Giáo vụ viên của trường sẽ tham gia đồng hành đến những buổi hội thảo để thu thập những thông tin cần thiết về các trường thi lên. Ngoài ra cũng sẽ tiến hành những buổi hội thảo ngay trong khuôn viên nhà trường

Lịch trình cho việc thi lên

Khi nhập học sẽ tư vấn nói chuyện về mục tiêu nguyện vọng, quyết định thời khóa biểu hướng dẫn thi lên cho từng học viên.
Trang bị những kiến thức nền tảng quan trọng cho việc thi lên của học viên trong năm học dư bị thi lên ( năm sẽ tốt nghiệp ra trường)

Năm học dự bị để thi lên (năm tốt nghiệp)
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
.
Xác định thời khóa biểu cụ thể cho năm học tiết theo
Những hạng mục cần chú ý khi quyết định thi lên
Bắt đầu giờ học đối ứng cho kỳ thi du học Nhật Bản (kỳ thi tháng 6)
Kỳ thi du học Nhật Bản
※Tại trường Hakodate sẽ có đưa đón
Thảo luận từng cá nhân
Sàng lọc, chọn ra trường để dự tuyển
Tham gia hội thảo thi lên các trường Đại học, Cao học, Trường nghề
Tiến hành hội thảo, thuyết trình thi lên trong khuôn viên nhà trường.
Đợt hướng dẫn thi lên cuối cùng
Hướng dẫn, giải thích đợt cuối cho việc nộp hồ sơ thi lên tại các trường sẽ đăng ký thi.
Bắt đầu giờ học đối ứng kỳ thi du học Nhật Bản (Kỳ thi tháng 11 )
Giờ học đối ứng cho kỳ thi tại trường thi lên
Hướng dẫn thi phỏng vấn, viết tiểu luận văn..v..v..
Kỳ thi du học Nhật Bản
※Tại trường Hakodate sẽ có đưa đón

※Hướng dẫn, tư vấn từng cá nhân bất cứ lúc nào.