Contact | Sitemap | Privacy Policy

J-ILA Nhật Bản học viện ngôn ngữ quốc tế

函館校・京都校・福岡校

Application form

Hội thảo du học Nhật Bản ở Đài Bắc

Tham gia vào 「Hội thảo du học Nhật Bản ở Đài Bắc」Hi vọng được gặp mọi người ở Đài Bắc nhé

Ngày 16/9/2018 (chủ nhật) 10:00~16:30
Địa điểm:YMCA, No. 19, Xuchang Street, Zhongzheng District, Taipei City, Taiwan 100