Contact | Sitemap | Privacy Policy

J-ILA Nhật Bản học viện ngôn ngữ quốc tế

函館校・京都校・福岡校

Application form

Lễ nhập học trường Kyoto - Tháng 4/2019

Ngày 12 tháng 4 năm 2019, JILA đã tổ chức lễ nhập học tại trường Kyoto. Do liên quan đến việc cấp visa từ đại sứ quán nên năm nay có nhiều bạn đến Nhật trễ, tuy nhiên 18 bạn học sinh mới của trường đã tham gia buổi lễ này. Các bạn đang học tại trường cũng đến chào hỏi và giúp đỡ phiên dịch rất nhiệt tình. Những bạn chưa đến Nhật ơi, chúng tôi đang chờ các bạn đấy !!!