Contact | Sitemap | Privacy Policy

J-ILA Nhật Bản học viện ngôn ngữ quốc tế

函館校・京都校・福岡校

Application form

Tình hình lớp học ở trường FukuokaĐã được 3 tháng kể từ khi các bạn học sinh mới đến trường Fukuoka rồi.
Các bạn học tập rất nhiệt tình. Trong lớp cũng có những bạn học sinh rất vui tính nên không khí lớp học rất vui vẻ.
Các bạn đều là những học sinh rất đáng kì vọng.