Contact | Sitemap | Privacy Policy

J-ILA Nhật Bản học viện ngôn ngữ quốc tế

函館校・京都校・福岡校

Application form

FUKUOKA Tình hình lớp họcHôm nay là lớp học với chủ đề “Cùng làm thử nào”. Các bạn đã cùng nhau làm chủ đề “Mua sắm cùng với bạn bè”!

Các bạn đã đóng vai nhân viên cửa hàng và vai khách mua hàng. Các bạn diễn rất tốt, giống như nhân viên và khách hàng thật vậy.

Trong quá trình chuẩn bị, các bạn đã làm rất tốt việc phân chia thành các nhóm để cùng cố gắng chia sẻ các ý tưởng.