Contact | Sitemap | Privacy Policy

J-ILA Nhật Bản học viện ngôn ngữ quốc tế

函館校・京都校・福岡校

Application form

FUKUOKA Tình hình hoạt động ngoại khóa của


Trong hoạt động ngoại khóa tổ chức tại trường, các bạn đã làm những chiếc đồng hồ treo tường.

Các bạn đã làm được những chiếc đồng hồ mang đậm phong cách cá nhân, có một không hai.

Những chiếc đồng hồ sẽ được trưng bày tại trường trong một thời gian ngắn để mọi người được cùng thưởng thức tác phẩm tuyệt vời của các bạn.