Contact | Sitemap | Privacy Policy

J-ILA Nhật Bản học viện ngôn ngữ quốc tế

函館校・京都校・福岡校

Application form

Các bạn học sinh mới


Các bạn học sinh mới đang tới Nhật Bản.
Sau khi đến, các bạn phải ở khách sạn gần sân bay trong vòng 2 tuần.
Thật tốt khi cuối cùng các bạn cũng có thể đến được Nhật Bản rồi!