Contact | Sitemap | Privacy Policy

J-ILA Nhật Bản học viện ngôn ngữ quốc tế

函館校・京都校・福岡校

Application form

HAKODATE Mục tiêu của năm nay

Những buổi học của năm học mới đã bắt đầu rồi.
Bạn Indie đến từ Hồng Kông và bạn Marina đến từ Nga đã phát biểu về mục tiêu của các bạn trong năm nay.
https://fb.watch/4TphEOH_Tj/。