Contact | Sitemap | Privacy Policy

J-ILA Nhật Bản học viện ngôn ngữ quốc tế

函館校・京都校・福岡校

Application form

HAKODATE Thảo luận hướng nghiệpTrường Hakodate đã tổ chức buổi thảo luận hướng nghiệp online.

Hai bạn Indie và Marina đã tham gia với mục tiêu hướng đến tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản.

Các bạn đã nhận được lời khuyên rằng năng lực tiếng Nhật là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình tìm việc tại Nhật.

Sau khi tham gia, hai bạn đã quyết tâm sẽ nỗ lực học tiếng Nhật hơn nữa.