Contact | Sitemap | Privacy Policy

J-ILA Nhật Bản học viện ngôn ngữ quốc tế

函館校・京都校・福岡校

Application form

KYOTO Buổi học về phòng chống tội phạm

Khách mời từ bên cảnh sát đã nói chuyện với các bạn về việc phòng chống tội phạm.

Các mạng xã hội rất tiện ích, thế nhưng đồng thời cũng có rất nhiều điều nguy hiểm. Các bạn hãy chú ý nhé.