Contact | Sitemap | Privacy Policy

J-ILA Nhật Bản học viện ngôn ngữ quốc tế

函館校・京都校・福岡校

Application form
2
2021年6月8日

Trường Hakodate đã tổ chức buổi thảo luận hướng nghiệp online. Hai bạn...

6
2021年6月1日

Trong hoạt động ngoại khóa tổ chức tại trường, các bạn đã làm những ch...

3
2021年5月27日

Hôm nay là lớp học với chủ đề “Cùng làm thử nào”. Các bạn đã cùng nhau...

3
2021年5月10日

Các bạn học sinh tốt nghiệp và chuyển sang tỉnh khác để làm...