Contact | Sitemap | Privacy Policy

J-ILA Nhật Bản học viện ngôn ngữ quốc tế

函館校・京都校・福岡校

Application form
1
2021年4月7日

Học kỳ mùa xuân vừa mới bắt đầu. Có một năm mới hiệu quả với sổ ghi ch...

2
2021年3月31日

Đã được 3 tháng kể từ khi các bạn học sinh mới đến trường Fukuoka rồi....

函館校_1
2021年3月23日

Xin trân trọng gửi lời chúc mừng tới các em học sinh tốt nghiệp. Hi vọ...

京都校_卒業文集作成_2
2021年3月3日

Buổi học cuối cùng của các bạn học sinh sắp tốt nghiệp đã kết thúc. Sắ...