Contact | Sitemap | Privacy Policy

J-ILA สถาบันการศึกษาภาษาต่างประเทศญี่ปุ่น

函館校・京都校・福岡校

Application form

学生生活

ตารางเรียน

■ ชั่วโมงเรียน (รวมทุกคอร์ส) * ทุกสัปดาห์ จันทร์ ถึง ศุกร์

คลาสเช้า คลาสบ่าย
คาบ เวลา คาบ เวลา
1 9:00~9:50 1 13:10~14:00
2 10:00~10:50 2 14:10~15:00
3 11:00~11:50 3 15:10~16:00
4 12:00~12:50 4 16:10~17:00

■วิชาเลือก (รวมทุกคอร์ส)

วัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
วิชา วัฒนธรรม ทั่วไป ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น

กำหนดการกิจกรรมในรอบปี

เมษายน ●ปฐมนิเทศน์ ธันวาคม ●สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
●ตรวจสุขภาพ ●สอบกลางภาค (ปลายภาค)
●เทศกาลชมดอกซากุระ (ฮานามิ) ●ปาร์ตี้คริสมาสต์
มิถุนายน ●สอบกลางภาค (ปลายภาค) ●หยุดฤดูหนาว
●สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น (ระบำญี่ปุ่น) มกราคม ●วันปีใหม่
●หยุดฤดูร้อน ●หยุดฤดูหนาว
กรกฎาคม ●เทศกาลทานาบาตะ กุมภาพันธ์ ●สอบปลายภาค (กลางภาค)
สิงหาคม ●ทศกาลดอกไม้ไฟ ●สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น (การจัดดอกไม้)
กันยายน ●สอบปลายภาค (กลางภาค) ●กิจกรรมเล่นสกี (เฉพาะที่ฮาโกดาเตะ)
●เรียนรู้นอกห้องเรียน มีนาคม ●จบเทอม และพิธีจบการศึกษา
●หยุดฤดูใบไม้ร่วง ●หยุดฤดูใบไม้ผลิ
ตุลาคม ●กิจกรรมเดินทางไกล

* อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี

หอพักนักเรียน

เรามีหอพักนักเรียนจัดเตรียมไว้ให้สำหรับผู้ที่ต้องการ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย ตั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี อีกทั้งยังสะดวกต่อการใช้ชีวิตและการเดินทางไปเรียนด้วยเช่นกัน นอกจากนี้เรายังคำนึงถึงภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียนจึงจัดเตรียมอพาร์ทเมนต์ที่ค่าเช่าไม่แพงมาใช้เป็นหอพักนักเรียน

หอพักนักเรียน (ฟุกุโอกะ)

ชื่อหอพัก จำนวนห้อง เวลาที่ใช้เดินทางจากโรงเรียน หมายเหตุ ค่าเช่า
Churis Fukuoka 67 อยู่ในโรงเรียน เดิน1นาที อยู่ใกล้โรงเรียน✰  ไม่ต้องกลัวไป✰โรงเรียนสาย แชร์ห้อง 2~6 คนได้ JPY30,000~35,000
Yugent Haimu 57 เดิน25นาที(2.1km) สะดวกสบาย✰ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง
แชร์ห้อง
2 คนได้
JPY30,000~35,000
สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง
One room, พื้นฟลอริ่งขนาด 6 เสื่อ, ห้องอาบน้ำในตัว, ห้องครัว, เครื่องปรับอากาศ
* ในห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จัดเตรียมไว้ให้ เช่น ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า, ไมโครเวฟ เป็นต้น
* ค่าเช่ายังไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก๊ส และค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ

หอพักนักเรียน (ฮาโกดาเตะ)

ชื่อหอพัก จำนวนห้อง เวลาที่ใช้เดินทางจากโรงเรียน หมายเหตุ ค่าเช่า
Haitsu K Buratto 10 อยู่ในโรงเรียน เดิน1นาที แชร์ห้อง 2~4 คนได้
อยู่ใกล้โรงเรียน✰
ไม่ต้องกลัวไป✰โรงเรียนสาย
JPY30,000~35,000
Domiru Hakodate 82 เดิน+นั่งรถไฟ40นาที ใกล้ซุปเปอร์มาร์เก็ต
แชร์ห้อง 2 คนได้
JPY30,000~35,000
สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง
One room, พื้นฟลอริ่งขนาด 6 เสื่อ, ห้องอาบน้ำในตัว, ห้องครัว, เครื่องปรับอากาศ
* ในห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จัดเตรียมไว้ให้ เช่น ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า, ไมโครเวฟ เป็นต้น
* ค่าเช่ายังไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก๊ส และค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายจำเป็นตอนย้ายเข้าหอพัก (Ex) กรณีของ Churis Fukuoka

ค่าเช่าบ้าน ค่าแรกเข้า ค่าประกัน ค่าบำรุงรักษา ค่าประกันไฟ ค่าเปลี่ยนกุญแจ รวม
30,000~35,000เยน 30,000~35,000เยน 0เยน 0เยน 0เยน 0เยน 210,000เยน~245,000เยน

* ค่าเช่า 6 เดือนแรกชำระพร้อมค่าเข้าเรียน หลังจากนั้นให้ชำระกับทางโรงเรียนเป็นรายเดือน
* ค่าแรกเข้า, ค่าบำรุงรักษา, ค่าประกันไฟ, ค่าประกัน ฯลฯ ให้ชำระเฉพาะตอนเข้าย้ายหอพักครั้งเดียวเท่านั้น
* ค่าประกันจะได้รับคืนตอนย้ายออกหลังจากหักค่าเสียหายต่างๆ แล้