Contact | Sitemap | Privacy Policy

J-ILA สถาบันการศึกษาภาษาต่างประเทศญี่ปุ่น

函館校・京都校・福岡校

Application form

Q&A

1.คอร์สเริ่มต้นเดือนไหน?

คอร์สระยะยาวจะเริ่มทุกๆเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปี ส่วนคอร์สระยะสั้นเปิดรับตลอดเวลา หากระดับความรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอนอยู่

2.ระยะเวลาการสมัคร และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

 นับตั้งแต่ตอนเตรียมเอกสารขอวีซ่านักเรียน จนถึงตอนที่สถานทูตออกวีซ่าให้  ใช้เวลาประมาณครึ่งปี ส่วนเอกสารที่ต้องเตรียมให้ดูได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

3.มีการจำกัดอายุผู้สมัครหรือไม่?

 ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ (มัธยมปลายเป็นต้นไป) แต่ถ้าเป็นคอร์สระยะสั้นได้ตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป (มัธยมต้นเป็นต้นไป)

4.เรียนกี่ชั่วโมงต่อวัน?

 หนึ่งวันเรียน 4 ชั่วโมง ช่วงเช้าเรียน 9:00 - 12:50 น. ช่วงบ่ายเรียน 13:10 - 17:00 น.

5.อยากทราบว่าเนื้อหาการเรียนเป็นอย่างไรบ้าง

 เราจะจัดการสอนให้สอดคล้องกับระดับความรู้และจุดประสงค์การเรียนของนักเรียนแต่ละคน  ・สำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบเข้าสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่นนั้น จะมีการสอนภาษาญี่ปุ่นด้านวิชาการและติวภาษาเพื่อการสอบเข้า เพื่อให้นักเรียนเพิ่มพูนความรู้ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในการเรียนในสถาบันการศึกษาต่อไป  ・เน้นการพัฒนาความสามารถด้านการสนทนาเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างไม่เดือดร้อน  ・สอนกฎระเบียบและมารยาทพื้นฐานที่จำเป็นในการใช้ชีวิตหรือการทำงานในประเทศญี่ปุ่น  ・เรียนภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้วัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒธรรมสมัยใหม่ของญี่ปุ่น

6.ในโรงเรียนมีบริเวณที่ให้เรียนหนังสือด้วยตัวเองหรือไม่?

 นักเรียนสามารถใช้ห้องสมุดของโรงเรียนได้ ในห้องสมุดมีการจัดเตรียมหนังสือมากมายหลายชนิด นักเรียนสามารถหยิบมาอ่านได้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนยืมใช้ได้ตามอัธยาศัย

7.ใช้หนังสือเรียนเล่มไหนในการสอน?

 ในคอร์สระดับต้นถึงระดับกลางใช้หนังสือ できる日本語 ในการสอน หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเน้นทางด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน จึงทำให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง ส่วนในคอร์สระดับสูงจะใช้หนังสือเรียนชนิดเดียวกับที่นักศึกษาชาวญี่ปุ่นใช้เรียนในมหาวิทยาลัย ไม่เพียงเท่านี้ยังมีการผสมผสานสื่อการสอนอื่นๆ เช่น บทความในหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น นวนิยาย และวิดีโอต่างๆ อีกด้วย และยังมีการใช้สื่อการสอนที่โรงเรียนได้พัฒนาคิดค้นขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละคน

8.อาจารย์มีประสบการณ์การสอนไหม?

 อาจารย์ทุกท่านเป็นชาวญี่ปุ่นที่มีความรู้ด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยตรง และใบอนุญาตการสอน อีกทั้งยังมีประสบการณ์การสอนมานานหลายปี

9.มีคอร์สหรือระดับการสอนที่เหมาะกับตัวเองไหม?

 ในคลาสสำหรับเตรียมตัวเรียนต่อจะมีการจัดให้เหมาะสมกับระดับความรู้และเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน (เช่น อยากเรียนต่อในมหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรปริญญาโท หรือโรงเรียนเฉพาะทาง เป็นต้น) ส่วนคลาสอื่นๆ นั้นจะมีการปรับให้เหมาะสมกับระดับและเป้าหมายของนักเรียน

10.ควรเตรียมตัวสำหรับการเรียนต่ออย่างไร?

 ต้องเริ่มจากการเสริมสร้างความรู้ภาษาญี่ปุ่นให้เพียงพอสำหรับการเรียนในสถาบันที่ต้องการเข้าเรียน โดยทางโรงเรียนจะช่วยแนะแนวทางให้ ด้วยการให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล กำหนดเป้าหมายต่างๆ และวางแผนการร่วมกัน พร้อมๆ กันนี้ทางโรงเรียนยังจัดคลาสติวพิเศษสำหรับเตรียมตัวสอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้อสอบ EJU การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT (N2 ขึ้นไป) และการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เป็นต้น พร้อมทั้งการฝึกเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ไม่เพียงเท่านี้ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันที่นักเรียนต้องการเข้าเรียนก็สำคัญไม่แพ้กัน ทางโรงเรียนก็ให้ความช่วยเหลือในการหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อของสถาบันต่างๆ ผ่านการเข้าร่วมงานแนะแนวต่างๆ เป็นต้น

11.มีทุนการศึกษาให้หรือไม่?

 มีทุนการศึกษาที่ทางโรงเรียนเป็นผู้มอบให้

12.ทำงานพิเศษได้หรือไม่?

 นักเรียนที่มาด้วยวีซ่านักเรียนสามารถทำงานได้ในอัตราไม่เกิน 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่นักเรียนหลักสูตรระยะสั้นไม่สามารถทำได้

13.เกี่ยวกับหอพัก

 โรงเรียนของเราให้บริการหอพักที่บริหารงานโดยบริษัทในเครือ สามารถเลือกเข้าพักได้ทั้งแบบแชร์ห้องและแบบพักคนเดียว ค่าเช่าหอพักรวมค่าน้ำ ไฟ แก๊ส และอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว